Vrijwilligers bedankt!!!!!

Mensen die belangeloos meehelpen om de vereniging draaiende te houden zijn onmisbaar binnen een vereniging als Tornado. Of het nu gaat om bestuurs- of commissiefuncties of jaarlijks de inzet bij acties die door de vereniging worden georganiseerd; iedereen draagt bij aan het succes van de club. Vrijwilligers binden aan de vereniging is een belangrijke doelstelling om ook in de toekomst de sport betaalbaar te houden.

Afgelopen zaterdag hebben we onze jaarlijkse oliebollen actie gehouden. De voorbereidingen hiervoor zijn tijdig getroffen door de activiteiten commissie, aan de leden werd gevraagd om hun steentje hieraan bij te dragen. We kunnen terug kijken op een zeer succesvolle actie, waarbij “jong en oud”, Nevobo en Trim zich hebben ingezet om er een succes van te maken.

Bewondering heb ik gekregen voor de vrijwilligers die van zes uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds bezig zijn om de oliebollen te bakken en diegene die bezig zijn geweest om alles in goede banen te leiden. Het gehele proces liep gesmeerd tot en met het bezorgen van de oliebollen in het dorp Geesteren en het bijbehorende buitengebied. Ik heb begrepen dat de penningmeester tevreden is, en dat zegt voldoende.

Ik wil jullie allemaal, mede namens de overige bestuursleden, hartelijk danken voor jullie inzet, betrokkenheid en tijd die jullie afgelopen zaterdag hebben vrijgemaakt. Het brengt ook heel veel. Samen de schouders er onderzetten levert een vereniging betrokkenheid, gezelligheid en goede teamgeest op. Alleen zo blijft Tornado in beweging. Samen zijn we de vereniging Tornado. Met elkaar, voor elkaar……….

Vrijwilligers hiervoor nogmaals onze hartelijke dank, en wij hopen dat wij in de toekomst weer een beroep op jullie kunnen doen bij de door de vereniging georganiseerde activiteiten.