ONGEWENST GEDRAG IN DE SPORT

De Sportraad van de gemeente Tubbergen heeft begin dit jaar een folder uitgebracht over bovengenoemd onderwerp. Deze folders liggen in de sporthal.
Een gedeelte van deze tekst willen we hier ook opnemen.
Wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag?
Het gaat hier met name om seksuele intimidatie en pesten.
Wat is seksuele intimidatie?
Sporten is heerlijk! Het is spannend en gezellig. Maar soms gebeurt er iets
waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand
steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand
aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele
intimidatie. Het mag niet. Waarom Niet? Omdat jij het niet wilt!
Wat is pesten?
Dit kun je omschrijven als: het uitoefenen van macht over een persoon, dan wel
een groep. Dit komt tot uting in het gebruiken van geweld (zoals vooral
uitschelden) en het kleineren van deze personen.
Wat kun je eraan doen?
Zwijg er niet over. Zoek iemand aan wie je het kunt vertellen (bijvoorbeeld je
ouders, je huisarts of je vrienden).
De Sportraad in de gemeente Tubbergen heeft een notitie “ongewenst gedrag in
de sport” opgesteld.
Jouw vereniging is in het bezit van zo’n notitie. Hierin staat precies wat je kunt doen. Ga naar de vertreouwenspersoon binnen jouw sportvereniging of neem contact op met het jeugdhulpteam.
Jij bepaalt wat er gebeurt!
De vertrouwenspersoon binnen Tornado is:
Annemarie Hutten
Peuverstraat 1
7678 DA Geesteren
Tel. 0546-632840
E-mail: hutten-peuverstraat1@home.nl
Overige adressen:
Jeugdhulpteam 0546-622788
Kindertelefoon 0800-0432
Politie Twente 0900-8844
Bureau Slachterofferhulp 0546-829217
Maatschappelijk Werk 0546-546300
NOC*NSF 0900-2025590
www.watisjouwgrens.nl
www.sport.nl/gezondheid