Tornado Geesteren en Gerjan Heerkes uit elkaar

Ondanks de goede resultaten hebben de Technische Commissie en hoofdtrainer Gerjan Heerkes samen besloten de samenwerking in goed onderling overleg te beëindigen. Halverwege het seizoen staat het eerste damesteam zesde op de ranglijst in de 2de divisie B.
Privéomstandigheden in de werksfeer zijn er de oorzaak van dat Gerjan niet meer de tijd heeft die hij nodig acht om het eerste team optimaal te kunnen trainen en coachen. Sinds kort is hij gestart met een eigen onderneming en vooral in deze fase wordt daar veel van hem gevraagd. Om te voorkomen dat dit te koste gaat van de aandacht en tijd die het team nodig heeft, is men het gesprek aangegaan met dit resultaat.

Voorzitter René Hutten: “Gerjan heeft altijd uitstekend gefunctioneerd. Hij is de grondlegger van een fantastisch jeugdplatform met aankomende talenten en dit heeft de vereniging bij de A-jeugd, voor het eerst van haar bestaan, 2 jaar achtereen het Nederlands Kampioenschap bezorgd . Wij zijn hem veel dank verschuldigd”.

Op dit moment is de Technische Commissie druk doende het trainerscollectief voor de dameslijn op sterkte te krijgen. Tot die tijd wordt de trainersfunctie intern vervuld. Wie dat gaat doen, is nog onbekend.