Planning Catering Tornado CSI weekend

 Fijn dat jullie je hebben opgegeven om voor Tornado te helpen met de catering tijdens het CSI- weekend. Zoals beloofd een mail met de verdere informatie.

Allereerst hebben wij bij deze mail 3 bijlagen meegestuurd:

1. Een overzicht per dag met de tijdstippen, waarop verwacht wordt dat je aanwezig bent en een omschrijving van de werkzaamheden die je gaat uitvoeren;

Schermafbeelding 2015-06-20 om 17.13.33

2. Een tweetal plattegronden, waarop te zien staat waar je je moet melden en waar je aan het werk mag….

 Schermafbeelding 2015-06-20 om 17.07.41

Schermafbeelding 2015-06-20 om 17.15.49

Daarnaast vragen we aandacht voor het volgende:

Een kwartier, voordat je wordt verwacht, kun je je melen bij Sophie Meijer (zij zit in de unit, vanaf de Denekamperweg moet je voorbij de hoofdpiste zijn, aan de achterkant van de VIP tribune. De unit staat niet ingetekend op de kaart, maar staat nabij de koelcontainers en  perscontainer) Houd met name op zondag rekening met de drukte.

parkeren en toegangskaarten: Op de plattegrond van het terrein staat aangegeven waar je eventueel kunt parkeren. Probeer zoveel mogelijk met de fiets te komen. Wie een parkeerkaart nodig heeft kan dat bij Ellen Kamphuis aangeven. Voor toegangskaarten wordt gezorgd.

– Wij zijn allemaal vrijwilliger namens Tornado. Maar iedereen, op het CSI werkzaam, moet zich te allen tijde kunnen identificeren. Rik Leuveld wil daarom van iedereen een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort/ID, voor-en achterzijde ). Willen jullie deze uiterlijk zondag 21 juni a.s. inleveren bij Ellen Kamphuis (de Kuuper 5 in Geesteren). Tevens ook graag een geldig legitimatiebewijs meenemen tijdens het CSI-weekend;

Eten en drinken: Rik Leuveld heeft aangegeven dat voor eten en drinken wordt gezorgd.

Kleding: iedereen ontvangt bij aanvang een zwart T-shirt. Aan het einde van de werkzaamheden kunnen de shirts weer worden ingeleverd bij de unit.

– Indien je onverhoopt toch verhinderd bent, wil je dan zelf voor een vervanger zorgen en dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ellen Kamphuis.

 Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om te bellen. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onderstaande leden van de CSI-commissie.

Tot slot willen wij iedereen heel veel plezier en succes toewensen en jullie bij voorbaat hartelijk danken voor de getoonde inzet.

 

Met sportieve groet,

De CSI-commissie;

Harrie Kock,

Nienke Eertman

Ellen Kamphuis