Over Sponsoring

Over Sponsoring

Zonder sponsoren is ons doel ver weg !

Naast onze vrijwilligers zijn onze sponsoren van enorm belang voor onze vereniging. Als bestuur prijzen we ons gelukkig met alle sponsoren die onze club rijk is. Sponsoren die het belang van commercie en sport inzien, jeugd wil zien groeien maar ook gewoon hun Tornadohart laten spreken.

Waarom is uw sponsoring zo belangrijk?

Simpelweg omdat een dergelijk mooie bloeiende volleybalvereniging niet kan functioneren zonder sponsorbijdragen. Om goede faciliteiten te kunnen bieden is Tornado naast de inkomsten uit contributie afhankelijk van (uw) sponsorbijdragen. Met sponsoring helpen ondernemers Tornado bij het realiseren van haar prestatieve en recreatieve doelstellingen.

Wat kan sponsoring voor u betekenen?

Via sponsoring van Tornado kunt u uw bedrijf op een sympathieke manier onder de aandacht brengen en laat u op een ludieke manier zien dat u een bijdrage wilt leveren aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Iedere week zijn veel mensen betrokken bij Tornado: Speelsters, supporters, familieleden en collega-ondernemers. Dit biedt volop mogelijkheden om nieuwe klanten, nieuwe partners of nieuwe leveranciers voor uw onderneming enthousiast te maken. Het is duidelijk dat sponsorbijdragen, hoe groot of klein dan ook, meer dan welkom zijn en zeer gewaardeerd worden.

 Vormen van sponsoring

Het sponsorplan van Tornado is zodanig opgezet dat het een breed draagvlak heeft en niet steunt op individuele sponsoren. We gaan er hierbij van uit dat in principe elk bedrijf, instelling of particulier op enigerlei wijze kan bijdragen aan het sponsorplan.

Het sponsorplan bestaat uit de volgende componenten:

  1. Hoofdsponsor dames 1;
  2. Co-sponsoring dames 1;
  3. Kledingsponsoren nevoboteams;
  4. Kledingsponsoren recreantenteams;
  5. Kledingsponsoren Nevobo jeugdteams;
  6. Sponsoring hulpmiddelen;
  7. Club van honderd.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar één van de leden van de sponsorcommissie.

Leden en supporters, de vele sponsors van Tornado maken het mogelijk dat Tornado haar activiteiten kan ontplooien. Koop daarom bij onze sponsoren onder het motto:  “Zij steunen Tornado, wij steunen hen!”. Sponsoren bedankt!