Missie en Visie

Missie & Visie

Missie

Tornado wil volleybal aanbieden voor de inwoners van Geesteren en de nabije omgeving.

  • Dat willen we doen door het bevorderen van competatief en recreatief volleybal te beoefenen.
  • Tornado stimuleert de volleybalsport en sportiviteit waarbij zij een gezellige en open vereniging willen zijn.

Visie

Tornado is een prestatiegerichte vereniging die ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden biedt aan leden op verschillende niveaus wat leidt tot gezelligheid & saamhorigheid binnen de vereniging. Tornado streeft ernaar alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen. Tornado is er van overtuigd dat de prestaties hierdoor het hoogst zullen zijn en dat het plezier in het volleybal het grootst zal zijn.

  • Prestatiegericht: want iedereen wil winnen
  • Ontwikkelingsmogelijkheden: want iedereen wil leren
  • Doorgroeimogelijkheden: want iedereen wil een uitdaging binnen handbereik
  • Gezelligheid & Saamhorigheid: Door de sport word je lid, door de gezelligheid blijf je ook

Saamhorigheid is het cement van de vereniging, het gevoel dat je bij elkaar hoort. Trots zijn op Tornado. Uitgangspunt is dat wij de saamhorigheid binnen de vereniging willen vergroten, zowel van de leden als ook van de ouders en andere betrokkenen. Ook de teamgeest dient zich niet te beperken tot de teams, maar dient van toepassing te zijn op de gehele vereniging.