Kerstgroet

Beste leden van Tornado

Het einde van het jaar komt naderbij, de eerste helft van het volleybal seizoen zit erop, de eerste herfststorm heeft zich doen gelden, de bomen verkleuren en verliezen hun blad en ook binnen onze vereniging waait een wervelende wind. De kortere dagen dwingen ons om meer binnenshuis. Voor  ons als bestuur  een mooie gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar, wat er is gebeurd en wat we met elkaar hebben bereikt.  Wij beperken ons  echter tot de hoofdlijnen.

Als bestuur zijn we er in geslaagd om strategisch beleid van de vereniging te beschrijven in een koersdocument, waar jullie tijdens de jaarvergadering kennis van hebben kunnen nemen. Door de diverse commissie is hard gewerkt aan de jaarplannen, die beschrijven waar het komende volleybal jaar aan gewerkt gaat worden. In het najaar is ook hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe website voor onze vereniging. En daar kunnen we oprecht trots op zijn, mede ingegeven door de reacties die wij hierover heb mogen ontvangen.

Het is succes van deze site willen we graag continueren en wordt bepaald door het verkrijgen van nieuwswaarde. En dan hebben we het niet alleen over nieuws van de prestatieteams maar ook nieuws over de gehele vereniging. Echter dit nieuws zal gebracht moeten worden door de teams en leden zelf. Dan zetten we Tornado op de kaart zoals wij dat als bestuur graag zouden zien. Dit zal het komende jaar de nodige inspanning vragen, maar is zeker te realiseren

Van de commissie voorzitters hebben wij vernomen dat er in de commissies grote betrokkenheid is van de leden om aan de uitvoering van de plannen gestalte te geven. En dat doet ons goed,  betrokkenheid van leden maakt de vereniging Tornado. In dat kader kunnen wij ook noemen dat bij de acties die wij organiseren als vereniging zoals de lotenverkoop, CSI en de onlangs gehouden oliebollenactie heel veel leden hun steentje hebben bijgedragen. Namens het bestuur hartelijk dank hiervoor. Wat belangrijk gaat worden is de continuïteit qua bemensing van de commissie het komende jaren de daarop volgende jaren, zodat we kunnen gaan bouwen aan de verdere implementatie van het beleid van de vereniging en haar activiteiten. Als leden de commissies verlaten en zelf een vervanger aandragen dan zijn we al heel goed bezig met het realiseren van continuïteit in de commissies.

Maar het allerbelangrijkste is dat wij ook zien dat jullie iedere week weer heel veel plezier beleven aan het volleyballen, door lid te zijn van Tornado. Dat is waar we het allemaal voor doen.

Saamhorigheid is een kernwaarde van iedere organisatie, en dit geldt ook voor Tornado,  het gevoel dat je bij elkaar hoort. Trots bent op Tornado. En plezier hebt en geniet van het feit dat je lid bent van deze vereniging.  Het uitgangspunt zou moeten zijn dat wij de saamhorigheid binnen de Tornado willen vergroten. Ook de teamgeest dient zich niet te beperken tot de teams onderling, maar dient van toepassing te zijn op de gehele vereniging.  Dit lijkt ons een prachtige doelstelling voor een ieder lid van Tornado en sluit aan bij de kerstgedachte.

Kerst is een feest van saamhorigheid, van warmte, gezelligheid, goede wil, vergevingsgezindheid en vertrouwen in de toekomst. Op de drempel van het nieuwe jaar dank wij jullie nogmaals voor jullie vertrouwen, inzet en betrokkenheid. Graag wensen wij jullie sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, waarin wij de toekomstbestendigheid van Tornado met vertrouwen tegemoet zien.

Namens het bestuur vvTornado