Doelstellingen Tornado

Doelstellingen Tornado

 

Tornado heeft haar hoofd doelstelling stevig ingebed in haar beleid

Hoofddoelstelling:

  • Het voor iedereen mogelijk maken om het volleybalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief niveau te beoefenen.
  • Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling van de individuele volleybalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau
  • Het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van Tornado

Daarbij richt Tornado zich op de volgende kernactiviteiten:

  • Minivolleybal voor leden van 6 t/m 12 jaar;
  • Jeugdvolleybal voor leden van 12 t/m 17 jaar; (C, B en A jeugd)
  • Mastercompetitie voor leden die promotieklasse of hoger hebben gespeeld;
  • Seniorenvolleybal voor leden vanaf 18 jaar;
  • Nevenactiviteiten voor alle leden.

Binnen de jeugdafdeling wordt naar een goede opleiding gestreefd teneinde de jeugd op verschillende niveaus een goede gedegen technische bagage mee te geven. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat op elk leeftijdsniveau één prestatieteam en een breedtesportteam aanwezig is. Voor de eerste teams is het van belang door middel van prestatiegericht volleybal de teams op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, zodat een goede doorstroming ontstaat naar de hogere seniorenteams. Talent, inzet en motivatie spelen een grote rol bij de selectie van de spelers. Voor de andere teams is volleybal vooral een breedtesport. Bij de selectie van de verschillende speelsters voor deze teams spelen plezier en sfeer een grote rol