Cultuur

Cultuur

Cultuur

Verenigingscultuur is bij Tornado meer waard dan stapel gouden medailles. Cultuurwaarden geven de leden van Tornado een bevestiging van hun identiteit, creëren een wij-gevoel en geven richting aan de wijze waarop Tornado haar ambities realiseert.

De volgende 6 cultuurwaarden zijn kenmerkend voor Tornado:

6-cultuurwaarden-tornado

Ambitieus

De vereniging streeft ernaar om alle leden en met name de jeugdleden optimale kansen te bieden om op het gewenste niveau te kunnen volleyballen. Tornado heeft de ambitie om met minimaal twee damesteam structureel op divisieniveau uit te komen in de competitie. Tornado vindt het hierbij van belang dat er op basis van de piramidevorm een goede aansluiting is op het eerste team door op elk onderliggend niveau met een team uit te komen in de competitie. Door op elk niveau te spelen, kan er een goede doorstroming plaatsvinden van talenten en jeugdspelers. De ambitie is een toplijn en breedtelijn voor de toekomst in de vereniging te behouden.

Openheid

Binnen Tornado moet een ieder zijn kritiek positief dan wel negatief over de uitvoering van het beleidsplan kunnen uiten. Dit kan via het bestuur van de vereniging, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar ook via één van de bestaande commissies. Tornado moet transparant zijn naar de buitenwereld. Dat betekent, dat een ieder inzicht mag hebben in het beleidsplan van Tornado. Ook zal Tornado waar mogelijk de samenwerking met andere partijen zoeken.

Respect

Binnen de vereniging behoren alle leden elkaar, zowel in als buiten het veld, met respect te behandelen. Dat betekent, dat een lid van Tornado ieder ander moet behandelen, zoals hij/zij zelf zou willen worden behandeld.

Toegankelijkheid

Tornado streeft naar een vereniging die toegankelijk is voor iedereen die wil volleyballen. De vereniging zal alles wat binnen haar mogelijkheden ligt aanwenden om hen een plaats binnen de vereniging te kunnen geven.

Betaalbaarheid

Tornado streeft ernaar om de kosten van het lidmaatschap zo weinig mogelijk te laten oplopen. Op deze manier kan de kernwaarde toegankelijkheid ook worden ingevuld. 

Duidelijkheid

Er zal zo duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd naar alle leden, de sponsors en andere externe partijen.

Saamhorigheid

Saamhorigheid is het cement van de vereniging, het gevoel dat je bij elkaar hoort. Trots zijn op Tornado. Uitgangspunt is dat wij de saamhorigheid binnen de vereniging willen vergroten, zowel van de leden als ook van de ouders en andere betrokkenen. Ook de teamgeest dient zich niet te beperken tot de teams, maar dient van toepassing te zijn op de gehele vereniging.