Coronaupdate 14-10

Beste leden, ouders van jeugdleden , kader-, verenigings- en ereleden van Tornado,

Zoals jullie gisteravond tijdens de persconferentie hebben kunnen zien, worden met ingang van vanavond 22:00 uur de maatregelen rondom het Coronavirus aangescherpt.

Helaas heeft dit ook consequenties voor ons volleybalspelletje. Wij als bestuur kunnen niet anders dan deze maatregelen respecteren, ook al hadden we graag vanaf 18 oktober weer willen beginnen. We zullen ons met ons allen aan deze maatregelen  moeten houden om zo snel mogelijk weer met volleybal te kunnen starten.

Concreet betekent dit het volgende:

Seniorenteams Nevobo en Trim:

Voor iedereen van 18 jaar en ouder, is sporten in teamverband niet mogelijk voor minimaal  2 weken, naar aanleiding van de persconferentie van 27 oktober as. zullen we bekijken hoe we dan verder zullen gaan.

Jeugdleden A,B,C en  CMV 1 t/m 6

  • Kunnen trainen, onderlinge wedstrijdjes mogen, maar de competitie wordt stopgezet.
  • Kom niet eerder dan nodig.
  • Leden komen in kleding, kleedkamers en douches zijn gesloten.
  • Brengen en halen vanaf de parkeerplaats, ouders komen niet in de sporthal.
  • Vanuit de trainer / TC worden teams geïnformeerd over het mogelijk wijzigen van trainingstijden. Dit heeft te maken met het maximumaantal van 30 personen tegelijk in de openbare ruimten. We proberen zoveel mogelijk de huidige trainingstijden te handhaven.
  • Onderlinge oefenwedstrijden moeten worden gemeld bij de TC, dan kunnen ze worden ingepland, op basis van maximale capaciteit van 30 personen in de openbare ruimte.
  • In de algemene ruimtes moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen. Tijdens de training mag het mondkapje uiteraard af. Trainers wordt gevraagd het mondkapje zoveel als mogelijk te dragen indien 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, ook op het veld.

 

We hopen dat iedereen zich houdt aan de Coronaregels die nu gelden, zodat we samen weer snel kunnen starten. Wij rekenen op jullie!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur