Corona en Tornado

Volleybalvereniging Tornado heeft op haar website de door de club gehanteerde richtlijnen gepubliceerd voor wat betreft de periode van oefenwedstrijden voorafgaande aan het nieuwe seizoen en de competitie 2020-2021. Dit gebaseerd op de landelijke Covid-19 richtlijnen met de intentie om besmettingen te voorkomen en om supporters de mogelijkheid te geven bij de duels van hun favorieten aanwezig te zijn.

ALGEMEEN: Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 zijn we als V.V. Tornado genoodzaakt om het gebruik van de tribune en kantine te reguleren tijdens de (oefen)wedstrijden van alle teams. We realiseren ons dat we hierdoor supporters zullen teleurstellen, dan wel keuzes maken waar u zich mogelijk niet in kunt vinden.
De algemene richtlijn inzake COVID-19: Als corona-commissie zullen we in beginsel uitgaan van de landelijke regelgeving, waarbij gezondheid en het voorkomen van besmettingsrisico voorop staat.

ZITPLEKKEN EN AANMOEDIGEN: Er zijn enkel zitplekken op de tribune. Houdt ook rekening met de medesupporter en houdt afstand tot elkaar. Staan op de tribune is niet toegestaan. Aanmoedigen is enkel toegestaan middels applaudisseren. Schreeuwen/zingen of anderszins is niet toegestaan. Maximaal zijn 50 toeschouwers toegestaan. Kom op tijd Vol=Vol.

LOOPROUTE SUPPORTERS/TEAMS: In sporthal ‘Ransuil’. De thuishal van Tornado, zijn looproutes aangelegd. Volg deze als team en als supporter ten allen tijde op. Immers ophopingen in de hal (na de wedstrijd) zijn onder geen beding toegestaan.

ZITPLEKKEN WEDSTRIJD DAMES 1: Het aantal zitplekken is bij de wedstrijd van Dames 1 afwijkend. Dit daar we tijdens deze wedstrijden gebruik kunnen maken van de ruimte voor de tribune en het 3e veld (achter het net).

UITSPELENDE TEAMS: Door het beperkt aantal zitplaatsen zijn we als V.V. Tornado genoodzaakt om voor het uitspelende teams een zeer beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar te stellen. Per uitspelend team zijn er maximaal 3 zitplaatsen beschikbaar, welke afgeleide is van het aantal meerijdende ouders ofwel maximaal 3 auto’s per team. Zoveel als mogelijk zullen wij hierover de uitspelende teams informeren.

De (oefen)wedstrijden en bijbehorende teams welke op de vermelde tijdsblokken een wedstrijd spelen vindt u op de Tornado site of in de Nevobo-app.
Aansluitend aan de wedstrijd verzoeken wij u de looproute te volgen en de tribune te verlaten. Blijven zitten op de tribune is NIET toegestaan.

DE RANSUIL-KANTINE: We willen natuurlijk allemaal na de wedstrijd met elkaar napraten. In de kantine zijn enkel zitplaatsen toegestaan en moeten we rekening houden met de 1,5 meter regel. Hierdoor zijn er beperkte ZITPLAATSEN.
Na de wedstrijd zullen er voor de teams, die net een wedstrijd hebben gespeeld, tafels ‘gereserveerd’ zijn in en kunnen supporters plaatsnemen op de overige zitplaatsen of een plek op het tijdelijk gecreëerde terras.
De teams die bijvoorbeeld om 13:00 uur gespeeld hebben verzoeken wij dan plaats te maken voor de teams die een wedstrijd om 16:00 uur spelen (na afloop van de wedstrijd).
In de kantine is het verzoek dat per tafel één persoon de bestelling opschrijft en aan de bar gaat bestellen. Met het barpersoneel is afgesproken dat de bestellingen aan de bar opgehaald dienen te worden. Betaal zoveel mogelijk met pin.

Mocht er binnen geen zitplaats meer beschikbaar zijn, kunt u indien aanwezig buiten terras plaatsnemen of verzoeken wij u buiten te wachten. Indien u dit niet wilt ontvangen wij u graag een andere keer in de Ransuil.
Let op! Mocht blijken dat het handhaving problematisch is, dan wel dat we als supporters niet in staat zijn deze afspraken te volgen, dan zullen we genoodzaakt zijn geen supporters meer toe te laten en/of de kantine te sluiten.
Dit is niet alleen in uw eigen nadeel, maar ook voor de teams. Immers een wedstrijd zonder publiek spelen geeft een totaal andere beleving. Wij hopen op uw begrip

Rene Hutten
Tornado