Tornado Commissie Wedstrijdzaken

Voorzitter Manon Horst wedstrijdsecretariaattornado@hotmail.com
Lid Marlou Krone (vsk) vsktornado@hotmail.com
Lid Esther Boerrigter (vsk) vsktornado@hotmail.com
Lid Rosanne Olimulder vsktornado@hotmail.com
Lid Merel Klein Haarhuis vsktornado@hotmail.com
Lid Ilse Egberink wedstrijdsecretariaattornado@hotmail.com

 

Doelstelling VSK
De commissie is van mening dat er tijdens elke wedstrijd een scheidsrechter moet zijn die de wedstrijd in goede banen leidt.
 • De commissie verwacht van elk lid een (vrijwillige) bijdrage voor het fluiten van een wedstrijd.
 • Scheidsrechters zijn ingedeeld n.a.v. het puntensysteem. Wanneer je geen taak binnen de vereniging hebt, wordt je automatisch vaker ingepland om te fluiten of te tellen.
 • Van iedereen wordt verwacht dat zij een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, zodat velden op tijd worden opgebouwd. Ook wordt van jullie verwacht om na de wedstrijd het veld weer op te ruimen.
 • Kijk goed wanneer je moet fluiten of tellen. Wanneer je niet kunt ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging. Veranderingen dienen minimaal een week van te voren doorgegeven te worden via de mail aan vsktornado@hotmail.com. De mail is niet bedoeld om wedstrijden af te zeggen.
 • Bij het niet op komen dagen, dient er als team zijnde een boete te worden betaald. Bij de eerste keer is dit €35,-, bij de 2e keer €50,-, bij een 3e keer of vaker €70,-.

 

Doelstelling Wedstrijdsecretariaat m.b.t. op wedstrijdformulieren.
Voor aanvang van elke wedstrijd liggen de wedstrijdformulieren klaar in de sporthal. Deze zijn voorzien van code + naam van scheidsrechter.
 • Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier ingevuld te zijn.
 • De spelers worden op volgorde van rugnummers (laag naar hoog) op het formulier ingevuld.
 • Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het juist invullen van het formulier. Indien dit niet correct gebeurt legt Nevobo een boete op.
 • Boete wordt op desbetreffende team verhaald?
 • Aanvoerder controleert na afloop van de wedstrijd altijd of het formulier juist is ingevuld.

 

 

Doelstelling Wedstrijdsecretariaat m.b.t. op wedstrijdwijzingen.
Het wedstrijdsecretariaat geeft de wedstrijdwijzigingen door aan de teams. Het wedstrijdprogramma van de NEVOBO is meestal vanaf begin september op de site te lezen. De wedstrijden van alle teams voor het hele seizoen worden hierop aangegeven. De wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat de teams vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het wedstrijdprogramma. Het verzetten van wedstrijden kan niet alleen naar wedstrijddagen maar ook naar trainingsavonden. Je dient dan wel rekening te houden met scheidsrechters, tellers en coaches die wellicht ook zelf trainen.
 • Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 2 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen, via de website zijn ingediend.
 • Wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk op 1 maart van het seizoen, al dan niet na wijziging, zijn vastgesteld.
 • Wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld in de periode tot 1 april mogen niet naar 1 april of later worden gewijzigd.
 • Wedstrijden, vastgesteld in de periode vanaf 1 april mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd.
 • Alleen wanneer een wedstrijdwijziging inspanning van medewerkers of vrijwilligers van de Nevobo vereist, worden de administratiekosten (€ 10) voor een wedstrijdwijziging in rekening gebracht bij de vereniging, die het verzoek indient.