Commissie Wedstrijdzaken

Commissie Wedstrijdzaken

Tornado Commissie Wedstrijdzaken

Voorzitter: Marlou Krone

Doelstelling VSK
De commissie is van mening dat er tijdens elke wedstrijd een scheidsrechter moet zijn die de wedstrijd in goede banen leidt.
  • De commissie verwacht van elk lid een (vrijwillige) bijdrage voor het fluiten van een wedstrijd.
  • Scheidsrechters zijn ingedeeld n.a.v. het puntensysteem. Wanneer je geen taak binnen de vereniging hebt, wordt je automatisch vaker ingepland om te fluiten of te tellen.
  • Van iedereen wordt verwacht dat zij een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, zodat velden op tijd worden opgebouwd. Ook wordt van jullie verwacht om na de wedstrijd het veld weer op te ruimen.
  • Kijk goed wanneer je moet fluiten of tellen. Wanneer je niet kunt ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging. Veranderingen dienen minimaal een week van te voren doorgegeven te worden via de mail aan vsk@vvtornado.nl. De mail is niet bedoelt om wedstrijden af te zeggen.