Commissie ClubActief

Commissie ClubActief

Vrijwilligers houden onze wervelwind in stand

Onze vereniging kent vele taken en activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Doordat de hoeveelheid taken toeneemt

komt de uitvoering steeds vaker op dezelfde personen neer. Een vereniging is net als een bedrijf, er moet een goed beleid worden gevoerd.

Dat kost tijd, energie en mankracht, maar …. Het brengt ook heel veel. Samen de schouders er onderzetten levert een vereniging betrokkenheid,

gezelligheid en goede teamgeest op. Alleen zo blijft Tornado in beweging. Samen zijn we de vereniging Tornado. Met elkaar, voor elkaar……….

Om aan voldoende mensen te komen die zich voor de club inzetten, heeft Tornado ClubActief ingesteld.

We hopen dat er meer leden, maar ook niet leden, willen toetreden tot onze vrijwilligers. Zou je eens willen nadenken wat jij zou kunnen doen?

Voor meer informatie kun je verwijzen we je graag naar één van de leden van ClubActief.

Vrijwilliger zijn…..

is vrijwillig maar niet vrijblijvend

is verbonden maar niet gebonden

is onbetaalbaar maar niet te koop

is positief denken is positief doen

……..met als enige doel voor jezelf en de ander een goed gevoel!

 

Voorzitter (Lid AB)Kim ter Groot 
   
   
Doelstelling Commissie ClubActief
De commissie is van mening dat Tornado er naar moet streven dat elk lid zich verantwoordelijk voelt voor het voortbestaan van de vereniging
  • De commissie verwacht van elk lid een (vrijwillige) bijdrage voor het in stand houden van de vereniging
  • De commissie zal gebruik maken van een puntensystematiek voor de bewerkstelliging van een evenredige verdeling van de taken.