Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur

Dagelijks bestuur

Het hoogste orgaan binnen de vereniging Tornado is de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt het te voeren beleid van de vereniging vast. Dit beleid wordt in hoofdlijnen uitgevoerd door het dagelijks bestuur. De daadwerkelijke uitvoering wordt overgelaten aan de commissies. Het dagelijks bestuur blijft wel verantwoordelijk en legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV.

Dagelijks bestuur    
VoorzitterPetra Oude Breuilvoorzitter@vvtornado.nl
PenningmeesterLotte Wilminkpenningmeester@vvtornado.nl
SecretaresseEllen Kamphuissecretaris@vvtornado.nl
Leden     
Voorzitter technische commissieFemke Gehring    
Voorzitter activiteitencommissieVacantac@vvtornado.nl 
Voorzitter PR-SponsorcommissieRené Huttenvoorzitter@vvtornado.nl
Voorzitter wedstrijdzakenMarlou Kronevsktornado@hotmail.com