Dagelijks bestuur

Het hoogste orgaan binnen de vereniging Tornado is de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt het te
voeren beleid van de vereniging vast. Dit beleid wordt in hoofdlijnen uitgevoerd door het dagelijks bestuur.
De daadwerkelijke uitvoering wordt overgelaten aan de commissies. Het dagelijks bestuur blijft wel verantwoordelijk en legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV.

Dagelijks BESTUUR
Voorzitter René Hutten voorzitter@vvtornado.nl
Penningmeester Astrid Zwiers penningmeester@vvtornado.nl
Secretaresse Ellen Kamphuis secretaris@vvtornado.nl
LEDEN
Voorzitter technischecommissie Kim ter Groot
Voorzitter activiteitencommissie Mireille Westerhof ac@vvtornado.nl
Voorzitter PR-Sponsorcommissie René Hutten voorzitter@vvtornado.nl
Lid wedstrijdzaken Manon Horst
Lid ClubActief Kim ter Groot kimmetje_g1986@hotmail.com