Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur

Dagelijks bestuur

Het hoogste orgaan binnen de vereniging Tornado is de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt het te
voeren beleid van de vereniging vast. Dit beleid wordt in hoofdlijnen uitgevoerd door het dagelijks bestuur.
De daadwerkelijke uitvoering wordt overgelaten aan de commissies. Het dagelijks bestuur blijft wel verantwoordelijk en legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV.

Dagelijks BESTUUR    
VoorzitterRené Huttenvoorzitter@vvtornado.nl
PenningmeesterAstrid Zwierspenningmeester@vvtornado.nl
SecretaresseEllen Kamphuissecretaris@vvtornado.nl
LEDEN     
Voorzitter technischecommissieKim ter Groot    
Voorzitter activiteitencommissieEls Ten Veldeac@vvtornado.nl 
Voorzitter PR-SponsorcommissieRené Huttenvoorzitter@vvtornado.nl
Voorzitter wedstrijdzakenMarlou Kronevsktornado@hotmail.com