Voorzitter lid (AB) Mireille Westerhof ac@vvtornado.nl
Secretaris Mireille Westerhof ac@vvtornado.nl
Lid Anique Wigger aniquewigger@hotmail.com
Lid Petra Steggink steggink19@gmail.com
Lid Nicole Letteboer nicole.letteboer@gmail.com
Lid Henk Dierink h.dierink@planet.nl
Lid Yvette Maathuis yvette_maathuis@hotmail.com
Lid Wencke Huurneman wenckehuurneman@hotmail.com
 Lid  Els ten Velde elstenvelde@gmail.com
 Lid  Geerte Rikhof basengeerte@gmail.com
Doelstelling Activiteitencommissie
De commissie is van mening dat Tornado moet streven naar het stimuleren en organiseren van clubactiviteiten, naast de reguliere volleybal activiteiten, teneinde:

  • De teamgeest en de clubbinding te stimuleren
  • De sport en Tornado te promoten
  • Voor elk wat wils te bieden
  • Vrijwilligers te bedanken voor hun geleverde inzet
  • Inkomsten te genereren ten behoeve van de club
  • De commissie wil bij de door haar georganiseerde activiteiten een zo groot mogelijke variatie bieden en zoveel mogelijk leden betrekken