Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Lid worden

Lid Worden
Gaat/wil (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Volleybalvereniging Tornado om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van onderstaande rekening af te schrijven wegens betaling contributie, overeenkomstig de opdracht van Tornado.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank.

Incassant ID Tornado: NL03ZZZ400752000000
Machtigingskenmerk: Contributie

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

De lidmaatschapsperiode loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Indien van toepassing wordt bij jeugdleden de contributie per 1 oktober aangepast aan de leeftijd. Op de website van Tornado is de actuele contributie terug te vinden.
Mocht je tijdens het seizoen besluiten te stoppen met volleybal, dan dient de contributie tot en met juni van het lopende seizoen te worden betaald (m.u.v. bijv. zwangerschap of blessure).